Wat is een goede les

Startkit Post-hbo

voor (aanstaande) professionals in het onderwijs

 

 

Recept voor een goede les

 

 

Korte omschrijving

 

Een goede les geef je niet zomaar, maar is goed te leren. Net als bij het maken van een nieuw gerecht volg je aanvankelijk een recept: goed voorbereid, met een vaste structuur maakt het je gemakkelijker te groeien naar routines, waarbij het dan grotendeels “als vanzelf gaat….”

Goed voorbereid: een lesvoorbereiding maak je met een vast schema en doelen om te bereiken met de studenten.

Structuur: door een vaste opbouw te hanteren tijdens de les wennen de studenten aan je manier van lesgeven.

Routines: als de les van jou een voorspelbare basis voor de studenten heeft, kun je je meer en meer op de studenten en de bijzonderheden van dat moment toeleggen.

 

Tips:

 

1. Bepaal de doelen van je les

2. Inventariseer met een werkvorm wat de studenten weten over dit onderwerp

3. Geef de studenten een probleem, wat ze in groepjes van 2,3,4 moeten zien op te   lossen

4. Zet de studenten aan het werk; in groepjes, elkaar feedback gevend over inhoud, werkwijze en inzet

5. Huiswerk opgeven en er is geen aandacht meer? Geef huiswerk op in het midden van je les!

6. Hanteer vaste structuren

 

Bestudeer:

 

Lesvoorbereidingsformulier naar Kallenberg

 

Meer van hetzelfde:

 

Voorbeeld lesvoorbereiding:  R 46 de overtreffende trap

Artikel: Doelen stellen

versie 1.0

 

Post-hbo-onderwijs 2019 © All Rights Reserved

Contact




Post-hbo-onderwijs

Hogeschool Rotterdam

Museumpark 40, 3015CX Rotterdam

Mail: info@startkitposthbo.nl