Reflecterend en lerend vermogen

Reflecterend en lerend vermogen


Als assessor is het belangrijk inzicht te hebben in eigen vooroordelen en kennis van eigen subjectiviteit wat betreft het beoordelen van het gedrag van kandidaten.

De assessor is zich bewust van zijn of haar valkuilen. Daarbij reflecteert hij/zij op eigen handelen en vraagt feedback aan de mede assessor en aan kandidaten. Vervolgens stelt hij/ zij verbeterpunten vast voor een volgend af te nemen assessment.


Meer: