Waar laat ik los

Startkit Post-hbo

voor de (aanstaande) professional in het onderwijs

 

Waar laat ik los?


 

De student verantwoordelijkheid geven

 

Studenten hebben vaak ideeën over het vinden van antwoorden op leervragen en het omgaan met leerproblemen. Ze komen vaak met innovatieve oplossingen, zijn creatief in het gebruik van moderne hulpmiddelen, zijn kritisch en vragen zich van alles af…mits je ze daar de kans voor geeft. Van consument maak je ze medebedenker en -ontwikkelaar van hun onderwijs. Daar wil je vast meer en meer gebruik van maken.Tips


  1. Stel een vraag, en laat je studenten in tweetallen het antwoord bedenken of opzoeken.
  2. Start met een casus uit de beroepssituatie en laat je studenten deze in groepjes oplossen.
  3. Laat studenten een casus schrijven als opdracht voor hun klasgenoten.
  4. Verzamel good practices: vraag hoe klasgenoten een leervraag van een student aanpakken.


Bestudeer:

Handboek blz 165-169

 

Meer van hetzelfde:

Een goede leraar worden: deel 4,5 en 6

versie 3.0

 

Post-hbo-onderwijs 2019 © All Rights Reserved

ContactPost-hbo-onderwijs

Hogeschool Rotterdam

Museumpark 40

3015CX, Rotterdam

mail: info@startkitposthbo.nl