Waar ligt de grens

Waar ligt de grens?


 

Grenzen stellen

 

Herken je dit? Je zou zo graag je vak willen uitoefenen, het is zo belangrijk voor je studenten om…en dan wordt er gerommeld, niet geluisterd, de aandacht is weg en jij moet kiezen: ga je door met de les, of stel je grenzen? Orde houden is een belangrijk onderdeel van het lesgeven, maar is niet makkelijk geleerd. Hoe is je klassenmanagement, welke maatregelen neem jij, en hoe vlieg je dit aan?


 

Tips

 

  1. Wees niet altijd jezelf, maar wees professioneel*).
  2. Maak contact met je studenten.
  3. Hanteer in de eerste lessen vaste patronen.
  4. Zet je studenten aan het werk, en houd ze aan het werk.
  5. Stel samen de (vuist)regels op.
  6. Reageer snel maar relaxed op kleine problemen, dan komen er geen grote.
  7. Pak ongewenst gedrag, meteen –liefdevol- aan!
  8. Wees een spin in het communicatieweb van de klas
  9. Ga van regel naar routine.

 

*)  Dit voelt voor sommigen tegenstrijdig, maar jezelf zijn, heel essentieel in het onderwijs, èn professioneel handelen vragen ruimschoots aandacht en onderzoek om tot een goede mix te komen!

 

Bestudeer:

Geerts, W. & van Kralingen, R. (2020). Hoe houd ik orde Hfst 4.1,4.2 blz. 129 en verder  Handboek voor leraren (3de herziene druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho

 

Meer van hetzelfde