Wie is deze student

Wie is deze student?


 

De student kennen

 

Het docentschap is een dienstverlenend beroep. De studenten zijn dus je klanten. Je wilt ze dus graag faciliteren en tevreden stellen. Daarvoor moet je je klant wel kennen. Hoe denkt je student? Wat bedoelt hij eigenlijk met zijn vragen? Waar komt het gedrag dat hij laat zien vandaan? Waarom uit hij zich wel of niet, en waarom op deze manier? Veel mbo’ers zijn adolescenten. Als je daar kennis van hebt en je kunt inleveren in hun gedachten, zullen ze jou ook sneller begrijpen en accepteren.

 

En dan hebben we het nu nog niet eens over ADHD, ADD, PDD NOS en meer! Liever wel? Bekijk de literatuur.


 

Tips

 

1.    Investeer in ‘praatjes pot’

2.    Spreek verwachtingen uit, en stimuleer je studenten hetzelfde te doen: wat
       verwacht je van mij? Wat verwacht je van jezelf? Waar mag ik op rekenen? Waar

       mag jij op rekenen?

3.    Vraag aan je student hoe hij het best instructie kan opnemen.

4.    Vraag aan je student hoe en hoe vaak hij aan de regels herinnerd wil worden.

 


Bestudeer

 

Handboek voor Leraren (Geerts & Van Kralingen, 2017) H. 2.4, blz. 89-99


Meer van hetzelfde:

 

Artikel:Achtergronden adolescentie

Studenten met speciale behoeften